Usluge

Armiračko- betonski radovi

Beton je jedan od najstarijih građevinskih materijala i danas pokriva preko 50 posto građevinskih potreba  u svetu, a u EU čak 71 posto.

Armirani beton je materijal koji vezuje beton i čelik u jednu monolitnu celinu, u kojoj su spojene povoljne osobine oba materijala.U armirano betonskoj konstrukciji beton prima naprezanja na pritisak, a armatura naprezanja na zatezanje i smicanje. Nosivost armiranih nosača može se povećati nekoliko desetina puta u odnosu na nearmirane nosače.


Nudimo Vam kompletnu izgradnju ili renoviranje svih vrsta građevinskih objekata. Poslove radimo parcijalno i naplaćujemo po urađenim situacijama ili u celosti. Nudimo i izgradnju po sistemu “ključ u ruke”.


Zidarski radovi

Svaki građevinski materijal ima svoje hemijske, fizičke, tehnološke i mehaničke karakteristike. Na osnovu tih karakteristika materijali se biraju za određenu namenu. Svaki materijal ima svoju važnu ulogu i primenu u građevinarstvu. Među najkorišćenijim građevinskim materijalima nalaze se: beton, cement, drvo, kamen, čelik, kreč, šljunak, pesak, gips, opeka, staklo…

Betonski blokovi izrađeni su od materijala koji osigurava visoku čvrstoću na pritisak. Prikladni su za zidanje nosećih i pregradnih zidova. Ovaj element je posebno pogodan za zidove, poljoprivredne i industrijske objekte, kao i za zidanje podrumskih prostorija. Zidanje betonskim blokovima je brzo i lako ne samo zbog dimenzije blokova već i zbog jednostavnosti slaganja koju mu omogućavaju posebno konstruisani žljebovi. Zato što fantastično naležu jedni na druge, betonski blokovi garantuju pravu mehaničku stabilnost zida. Još jedna velika prednost betonskog bloka su komore koje se u njemu nalaze, a koje omogućavaju jednostavno sprovođenje raznih instalacija (elektro, vodovodnih, grejnih…). Betonski blokovi su izuzetno otporni, čvrsti i trajni.


Tesarski radovi

U tesarske radove spada izrada velikog broja konstrukcija, proizvoda od drveta kao i delova konstrukcija koji se koriste kod izvođenja zidarskih, betonskih ili montažnih radova ili služe za ugradnju u građevinske objekte. Drvo spada u osnovne građevinske materijale bilo da je reč o privremenim konstrukcijama kao što su skele, ili nosivim drvenim konstrukcijama – stubovima i krovovima. Što se tiče samog drveta upotrebljavaju se razne vrste drveta različitog kvaliteta.

Tesari izrađuju konstrukcije koje su bitne za stabilnost i sigurnost određenih građevina i ljudi koji na njima rade.


Molersko fasaderski radovi

Stiropor čine ćelije polistirena koje su spojene u međusobno homogenu strukturu tankih, vazduhom ispunjenih šupljina. Stiropor je rešenje koje se primenjuje na manjim objektima i ima pristupačnu cenu u odnosu na druge vrste fasada, a činjenica da je jedini plastični materijal koji može u potpunosti da se reciklira čini ga ekološki poželjnim materijalom.

Građevinski objekti su neprestano izloženi najrazličitijim vremenskim uticajima: ekstremnim temperaturama, kiši, snegu… Lepa fasada mora da bude sposobna da se suoči i sa prirodnim nepogodama, kao što je grad ili izuzetno jak vetar, ali i sa požarom…

Stirodur karakteriše veoma velika gustina, što je garant postojanosti i trajnosti. Ploče stirodura su izuzetan toplotni izolator, nisu osetljive na vlagu i veoma dobro podnose opterećenje. Otpornost na klimatske uslove je zagarantovana visokom postojanošću pri zaleđivanju i otapanju, tako da ni ekstremna vlažnost ne predstavlja problem za ove izolacione ploče. Površina ploča može da bude glatka ili reljefna, u zavisnosti od namene. Stirodur izolacione ploče imaju i funkciju parne brane, pa ih stoga treba stavljati na građevinske elemente od betona – temeljne i unutrašnje zidove, a njihova čvrstina je prednost i prilikom izolacije ravnih krovova i terasa, i podova uopšte.

Demit fasade su uglavnom zastupljene u gradnji manjih stambenih objekata, a postavljanje se vrši kao i kod drugih fasada od stiropora: na spoljni zid se postavlja ploča stiropora, stirodura… na koju se lepi mrežica i zatim se nanosi dekorativna masa, boja za fasadu ili dekorativni malter.

GIPSANI RADOVI

U program gipsanih radova spadaju; spušteni plafoni, pregradni zidovi, obloga zidova, potkrovlja i instalacionih cevi. Osnovna prednost  koja se dobija korišćenjem gipsa-karton ploča prilikom  završnih gradjevinskih radova enterijera i eksterijera je veliki broj mogućnosti koje imate na raspolaganju. Relativno brzo se postavlja, lako se obradjuje i ne predstavlja opterećenje po statiku objekta. 

UNUTRAŠNJI ZIDOVI završna obrada enterijera

Pri izboru materijala za završnu obradu enterijera dobro je odabrati one koji u najvećoj meri skraćuju vreme rada, smanjuju mukotrpno čišćenje, koji su neškodljivi za zdravlje te pogodni za održavanje (po mogućnosti perivi) čime im se znatno produžava vek trajanja.

Boje, pre svega, služe za zaštitu površina – nemaju samo dekorativnu, nego i zaštitnu funkciju.


Postavljanje dekorativnog kamena

Prirodni dekorativni kamen je pogodan za oblaganje zidova, stubova, šankova, kamina, ograda, fasada. 

Ostali radovi

Hidroizolacija

Postavljanje hidroizolacije podrazumeva pažnju neposrednih izvođača – samih izolatera, ali i kasnije, u narednim fazama, armirača, betoniraca, zidara i vozača građevinske mehanizacije, kao i strogi nadzor na gradilištu. Najčešći slučaj je da nadzor vrši sam distributer, prodavac ili proizvođač materijala jer samo na taj način može biti siguran da je njegov proizvod dobro postavljen i da će besprekorno vršiti svoju ulogu. SIM 2002 objedinjuje tim vrhunskih majstora koji garantuju kvalitet izvedenih radova i garanciju.

Keramičarski radovi

Osim gipsarskih i molerskih radova bitna stavka na koju morate obratiti pažnju u želji da sve radove u kući izraditi po projektu i vašim željama je i izbor kvalitetnog i iskusnog keramičara.