Blog

Blog

Proizvodi, materijali, usluge, informacije i vesti iz građevinarstva i arhitekture

građevinske usluge beograd

Građevinska dozvola

Zašto je bitno da budete upoznati i sa propisima.

Ukoliko želite da izgradite novi, proširite ili rekonstruišete postojeći objekat, za to je potrebno pribaviti odgovarajuću građevinsku dokumentaciju. Preciznije, za većinu građevinskih radova biće vam potrebna građevinska dozvola. Reč je o dokumentu na osnovu koga se može započeti gradnja željenog objekta, a kojim se potvrđuje da je glavni projekat izrađen u skladu sa svim propisima i uslovima.

Lista nepokretnosti

List nepokretnosti je osnovni dokument o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima. 

List nepokretnosti sadrži podatke o:

– zemljištu (A list)

– nosiocu prava na zemljištu (B list)

– zgradi, stanu, poslovnoj prostoriji, kao posebnim delovima zgrade, drugim građevinskim objektima i nosiocima prava na njima (V list)

– teretima i ograničenjima (G list)

Obrazac zahteva za izdavanje posedovnog lista- lista nepokretnosti možete preuzeti na linku ispod.