Građevinarstvo

Tehnička dokumentacija

Građevinska dozvola

Ukoliko želite da izgradite novi, proširite ili rekonstruišete postojeći objekat, za to je potrebno pribaviti odgovarajuću građevinsku dokumentaciju. Preciznije, za većinu građevinskih radova biće vam potrebna građevinska dozvola. Reč je o dokumentu na osnovu koga se može započeti gradnja željenog objekta, a kojim se potvrđuje da je glavni projekat izrađen u skladu sa svim propisima i uslovima.

Lista nepokretnosti

List nepokretnosti je osnovni dokument o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima. 

List nepokretnosti sadrži podatke o:

– zemljištu (A list)

– nosiocu prava na zemljištu (B list)

– zgradi, stanu, poslovnoj prostoriji, kao posebnim delovima zgrade, drugim građevinskim objektima i nosiocima prava na njima (V list)

– teretima i ograničenjima (G list)

Obrazac zahteva za izdavanje posedovnog lista- lista nepokretnosti možete preuzeti na linku ispod.