GRAĐEVINSKA DOZVOLA

građevinska dozvola

Zašto je potrebna građevinska dozvola

Ukoliko želite da izgradite novi, proširite ili rekonstruišete postojeći objekat, za to je potrebno pribaviti odgovarajuću građevinsku dokumentaciju. Preciznije, za većinu građevinskih radova biće vam potrebna građevinska dozvola. Reč je o dokumentu na osnovu koga se može započeti gradnja željenog objekta, a kojim se potvrđuje da je glavni projekat izrađen u skladu sa svim propisima i uslovima.

Građevinska dozvola se izdaje na zahtev investitora koji namerava da gradi, rekonstruiše, odnosno dogradi objekat uz sledeće uslove:

– projekat za građevinsku dozvolu
– ima odgovarajuće pravo na zemljištu ili objektu
– koji je dostavio dokaze propisane podzakonskim aktom
– platio odgovarajuće administrativne takse.

Sastavni deo zahteva je i izvod iz projekta za izdavanje građevinske dozvole potpisan i overen pečatom lične licence od strane glavnog projektanta.

U nastavku teksta možete besplatno preuzeti obrasce:

Obrazac PRIJAVA RADOVA

Obrazac LOKACIJSKI USLOVI

Obrazac GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Obrazac UPOTREBNA DOZVOLA