Izgradnja temelja
July 25, 2020 Comments Off on Izgradnja temelja Uncategorized sim2002
70 / 100

Temelj – početak svih građevinskih radova

Temelji (fundamenti) su delovi konstrukcije ispod površine tla
koji prenose opterećenja sa konstrukcije na tlo

Izgradnja temelja stambenog ili objekta druge namene kuće predstavlja najvažniji korak u gradnji. Da bi građevina bila sigurna, mora da ima ispravan temelj. Temelj je jedan od najvažnijih delova gradnje objekata zbog toga se oni moraju i postavljati i projektovati od strane stručnih lica. Temelji su podloga svakog objekta, pružaju čvrstoću i stabilnost građevini. Kod temelja je bitno da prenese i ravnomerno raspodeli opterećenje građevinskog objekta na podlogu.

Zbog različitosti u čvrstoći tla i građevinskih materijala temelji se grade ispod nosivih elemenata.
Svako tlo se analizira i u skladu sa analizom pristupa se adekvatnim građevinskim radovima. Jednu od bitnih uloga u daljnjem radu ima nosivost tla. U zavisnosti od čvrstoće i nosivosti postavlja se temelj ili temeljna ploča.
Temeljne ploče čine deo temelja i kao takva preuzima na sebe deo opterećenja koji vrši objekat na tlo.

izgradnja temelja

Plitki temelji su temelji koji prenose opterećenje sa objekta na
tlo samo preko kontaktne površi. Plitki temelji se primenjuju u fundiranju gotovo svih vrsta objekata. Zavisno od vrste konstrukcije iznad temelja, kao i od veličine opterećenja i osobina tla, ima više vrsta plitkih temelja.

Osnovne vrste plitkih temelja su

  • masivni temelji
  • temelji samci
  • trakasti temelji
  • temelji nosači (kontragrede)
  • temeljne ploče

Masivni temelji se primenjuju za fundiranje masivnih konstrukcija, kao što su mostovski stubovi, betonske brane, fabrički dimnjaci, temelji velikih mašina…

Temelji samci se primenjuju za fundiranje stubova industrijskih
i arhitektonskih objekata.

Trakasti temelji se, po pravilu, predviđaju ispod zidova. Ako je opterećenje duž zida (praktično) konstantno, kao i ako je tlo približno istih karakteristika duž zida, uslovi u svim presecima biće isti i temeljna traka će da ima iste dimenzije duž zida.

Temeljni nosači (kontragrede) primenjuju se ispod niza stubova, kao zajednički temelj za više stubova u nizu.

Temeljne ploče primenjuju se kod zgrada kada je tlo relativno male otpornosti, a pri tome su opterećenja relativno velika.

Takođe, temeljne ploče se primenjuju kao temelji zgrada ili drugih objekata sa prostorijama ispod nivoa podzemne vode, radi obezbeđivanja od podzemnih voda, kao i radi smanjivanja neravnomernih sleganja.

Izgradnja temelja

Izradnja temelja odnosno postavljanje armirano betonske ploče izvodi se kroz više koraka:

  1. Iskop
  2. Postavljanje instalacija
  3. Zaštita od vlage
  4. Čelična oplata i armatura
  5. Nalivanje betona

Armiranje se po pravilu sastoji od čelične mreže koja se postavlja u betonsku masu. Pojedini se dijelovi čelične mreže fiksiraju i međusobno povezuju veznom žicom.

Često se na betonskoj ploči postavlja serklaž koji podnu betonsku ploču i dodatno štiti od niskih temperatura. Ovaj se serklaž najprije obrađuje jer sadrži armaturne elemente (čeličnu mrežu) koji su povezani s podnom armiranom pločom.

Tags
About The Author