Izvođač radova

izvođač radova kvalitet radova

Građevinska firma izvođač radova

Izgradnja stambenog objekta iziskuje velika materijalna sredstva i angažovanje velikog broja ljudi koji su u timu jedne građevinske firme. Građevinske firme – izvođači radova razlikuju se po specijalnosti, veličini, opremljenosti ali i kvalitetu radne snage. Sve ovo može uticati na kvalitet, primenu tehnologije i materijala, postizanje produktivnosti, utrošak materijala a samim tim i na kvalitet finalnog građevinskog objekta. Izbor pravog izvođača radova u građevinarstvu, odgovornog i stručnog, predstavlja jedan od najbitnijih izbora koje invrestitor može da napravi.

Građevinarstvo podrazumeva izgradnju stambenih i nestambenih objekata uz učešće radne snage, građevinskog materijala i mehanizacije. Razumevajući da uslovi savremenog međunarodnog tržišta zahtevaju najbolje stručnjake ali i najpouzdanije partnere u poslu, stvorili smo tim koji se pridržava strategije naše kompanije, a to je korektan dogovor, realni uslovi, kvalitet i kvantitet.

Za uspešnu saradnju svih majstora i pomoćnih radnika pri izvođenju građevinskih radova veoma je bitno da svaki stručnjak (majstor) pažljivo i stručno obavi svoj deo posla. Time se obezbeđuje da ne dođe do naknadnih radova i ispravki i da radnici sledeće faze sa lakoćom mogu mastaviti svoje radove, samo pazeći da ne oštete one koji su već završeni. Pored toga se mora voditi računa i o svim pravilima zaštite na radu.

građevinska dozvola
sim 2002

Ugovor o građenju daje pravni obavezujući ugovor i za vlasnika i za izvođača radova koji kaže da će izvršeni posao dobiti određeni iznos naknade. Takođe može reći kako će se ta nadoknada raspodeliti. U industriji se koristi nekoliko vrsta građevinskih ugovora, ali postoje određene vrste građevinskih ugovora koje preferiraju građevinski profesionalci. Vrste građevinskih ugovora obično se definišu načinom na koji će se izvršiti isplata. U njemu su detaljno navedeni drugi specifični izrazi, poput trajanja, kvaliteta, specifikacija i nekoliko drugih stavki. Ovi glavni tipovi ugovora mogu imati mnogo varijacija i mogu se prilagoditi specifičnim potrebama proizvoda ili projekta.

Planiranje i izvođenje građevinskih radova  složen je proces  koji obuhvata niz faza i različitih profesionalnih profila. Za izgradnju nekog građevinskog objekta neophodna je saradnja stručnjaka različitih zanimanja. Zahtevi koji se postavljaju pred građevinsku struku bitno su izmenjeni razvojem različitih tehničkih disciplina. Primena novih građevinskih materijala i tehnike gradnje dovelo je do novih podela u struci i do potrebe za obrazovanjem specijalista u pojedinim oblastima. Svaki izvođač radova poseduje pripadajući i unapred određen deo zadatka kojima doprinosi izgradnji čitave građevine. Ovaj proces se mora organizovano odvijati prema datim planovima. Radnici različitih struka upućeni su jedni na druge. Tako su, na primer, limari i moleri (fasaderi) upućeni na korišćenje zidarskih skela tokom obavljanja svojih poslova.