MASINSKI MALTER

MAŠINSKI MALTER

Šta je mašinsko malterisanje?

To je malterisanje gde se fabrički pripremljen malter (mašinski malter) nanosi na zidove pomoću specijalnih mašina.Predosti mašinskog malterisanja su velika brzina rada, izuzetna preciznost rada, brzo sušenje, kvalitetniji rezultati i finansijska ušteda.

Cena mašinskog malterisanja se formira u zavisnosti od površina koje se malterišu i kvaliteta zidova.

Profesionalno mašinsko malterisanje sa našim ili Vašim materijalom.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE DETALJA