MASINSKI MALTER

MAŠINSKI MALTER

Šta je malter i mašinsko malterisanje?

Malter je materijal koji se koristi u zidanoj konstrukciji za popunjavanje praznina između cigle i blokova koji se koriste u građevinarstvu.

Cementni malteri su homogena smesa od cementa, peska i vode. Različiti cementni malteri se dobijaju mešanjem cementa i peska u različitim razmerama. Za pripremu cementnih maltera, cement i pesak se pravilno mešaju u suvim uslovima. Zatim se postepeno dodaje voda i meša. Voda ne sme da sadrži glinu i druge nečistoće. Sigurnost, čvrstoća i izdržljivost nastalog zida ili bilo koje strukture zavise od kvaliteta maltera koji se koristi kao vezivni medijum.

To je malterisanje gde se fabrički pripremljen malter (mašinski malter) nanosi na zidove pomoću specijalnih mašina.Predosti mašinskog malterisanja su velika brzina rada, izuzetna preciznost rada, brzo sušenje, kvalitetniji rezultati i finansijska ušteda.

Cena mašinskog malterisanja se formira u zavisnosti od površina koje se malterišu i kvaliteta zidova.

Profesionalno mašinsko malterisanje sa našim ili Vašim materijalom.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE DETALJA