Molerski i fasaderski radovi

Molerski i fasaderski radovi

Pod fasaderskim radovima podrazumeva se oblaganje fasadnih površina prirodnim i veštačkim kamenom, plemenitim i plastičnim malterom fasadnim bojama i premazima radi zaštite odatmosferskih padavina, toplotnih i zvučnih uticaja i požara, kao i odvođenja atmosferskih taloga i difuzne pare.
Za izradu fasada mogu se upotrebljavati svi materijali koji su atestirani ili ispitani na dejstvohemijskih i fizičkih uticaja u skladu sastandardom . Od prirodnih tradicionalnih materijala kao vezivo najčešće se upotrebljavaju kreč i cement, a od novijih materijala – sintetičke smole.

Spoljašnji zidovi zgrada su konstrukcije sa najvećim potencijalom za poboljšanje energetske efikasnosti. Da bi se izbegli toplotni i ostali gubici energije, moramo optimalno izolovati zidove, što osigurava udoban život domovima leti i zimi.

Prednosti izolacije sa spoljašnje strane:

  1. Niske temperaturne oscilacije u nosećim zidovima (bez šokova)
  2. Toplotni kapacitet zida ostaje održan, značajno smanjenje toplotnih mostova
  3. Tačka rose je u izolaciji, bez kondenzacije u samom zidu
  4. Bez kondenzacije na unutrašnjoj površini zida u oblasti konstruktivnog (usled promene vrste materijala) ili geometrijskog (npr.spoljni ugao) toplotnog mosta, čime se izbegava rizik od nastanka buđi.

Stiropor čine ćelije polistirena koje su spojene u međusobno homogenu strukturu tankih, vazduhom ispunjenih šupljina. Stiropor je rešenje koje se primenjuje na manjim objektima i ima pristupačnu cenu u odnosu na druge vrste fasada, a činjenica da je jedini plastični materijal koji može u potpunosti da se reciklira čini ga ekološki poželjnim materijalom.

Građevinski objekti su neprestano izloženi najrazličitijim vremenskim uticajima: ekstremnim temperaturama, kiši, snegu… Lepa fasada mora da bude sposobna da se suoči i sa prirodnim nepogodama, kao što je grad ili izuzetno jak vetar, ali i sa požarom…

Stirodur karakteriše veoma velika gustina, što je garant postojanosti i trajnosti. Ploče stirodura su izuzetan toplotni izolator, nisu osetljive na vlagu i veoma dobro podnose opterećenje. Otpornost na klimatske uslove je zagarantovana visokom postojanošću pri zaleđivanju i otapanju, tako da ni ekstremna vlažnost ne predstavlja problem za ove izolacione ploče. Površina ploča može da bude glatka ili reljefna, u zavisnosti od namene. Stirodur izolacione ploče imaju i funkciju parne brane, pa ih stoga treba stavljati na građevinske elemente od betona – temeljne i unutrašnje zidove, a njihova čvrstina je prednost i prilikom izolacije ravnih krovova i terasa, i podova uopšte.

Demit fasade su uglavnom zastupljene u gradnji manjih stambenih objekata, a postavljanje se vrši kao i kod drugih fasada od stiropora: na spoljni zid se postavlja ploča stiropora, stirodura… na koju se lepi mrežica i zatim se nanosi dekorativna masa, boja za fasadu ili dekorativni malter.


Fasade, pre svega, služe za zaštitu površina – nemaju samo dekorativnu, nego i zaštitnu funkciju.


Gipsani radovi

U program gipsanih radova spadaju; spušteni plafoni, pregradni zidovi, obloga zidova, potkrovlja i instalacionih cevi. Osnovna prednost  koja se dobija korišćenjem gipsa-karton ploča prilikom  završnih gradjevinskih radova enterijera i eksterijera je veliki broj mogućnosti koje imate na raspolaganju. Relativno brzo se postavlja, lako se obradjuje i ne predstavlja opterećenje po statiku objekta. 

Pod gipsarskim radovima podrazumeva se izrada i obrada plafona, zidova, stubova i drugih površina i elemenata od gipsa. Gipsarski radovi obuhvataju malterisanje zidova i plafona, u svim tehnikama, gips-malterom; rabiciranje plafona u jednom nivou ili više nivoa, sa obradom u gips-malteru; izradu profilisanihplafona u više nivoa, sa obradom u gips-malteru; izradu gipsane plastike (lajsne, rozete, kapiteli,
stope i sl.); montažu gotovih gipskartonskih ploča; izradu spuštenih plafona od ukrasnih gipsanih ploča i izradu pregradnih zidova od gipsanih ploča raznih debljina.

Unutrašnji zidovi – završna obrada enterijera

Pri izboru materijala za završnu obradu enterijera dobro je odabrati one koji u najvećoj meri skraćuju vreme rada, smanjuju mukotrpno čišćenje, koji su neškodljivi za zdravlje te pogodni za održavanje (po mogućnosti perivi) čime im se znatno produžava vek trajanja.