Naselje Jugovićevo Novi Sad

Izgradnja stambenog objekta

Naselje Jugovićevo Novi Sad

Naselje Sunčana strana nalazi se na zapadnoj strani Novog Sada, na mestu nekadašnje kasarne “Jugovićevo”.
Lokacija je saobraćajno dobro povezana sa centrom grada. Saobraćajnice koje se nalaze na obodu naselja, Bulevar Vojvode Stepe i Bulevar Evrope, obezbeđuju laku saobraćajnu komunikaciju kako sa centrom Novom Sada, tako i sa autoputem E 75.

Izgradnja stambene zgrade

Pre nego što počne izgradnja, odgovarajuća opština mora izdati građevinsku dozvolu. Specifikacije i nacrti moraju biti obezbeđeni nadležnima, zajedno sa zahtevom za izdavanje dozvole.