Ostali radovi

Ostali radoviKeramičarski radovi

Osim gipsarskih i molerskih radova bitna stavka na koju morate obratiti pažnju u želji da sve radove u kući izraditi po projektu i vašim željama je i izbor kvalitetnog i iskusnog keramičara.Hidroizolacija

Postavljanje hidroizolacije podrazumeva pažnju neposrednih izvođača – samih izolatera, ali i kasnije, u narednim fazama, armirača, betoniraca, zidara i vozača građevinske mehanizacije, kao i strogi nadzor na gradilištu. Najčešći slučaj je da nadzor vrši sam distributer, prodavac ili proizvođač materijala jer samo na taj način može biti siguran da je njegov proizvod dobro postavljen i da će besprekorno vršiti svoju ulogu. SIM 2002 objedinjuje tim vrhunskih majstora koji garantuju kvalitet izvedenih radova i garanciju.