Armaturna mreža

armaturna mreža

Armiranje i armaturna mreža

Armiranje i armaturna mreža

Odabir građevinskog materijala koji ćete koristiti na svom poslu može biti težak zadatak. Sve je u pronalaženju prave ravnoteže između kvaliteta materijala, jednostavnosti upotrebe i ukupnih troškova.

Razumevanje svih dostupnih opcija i načina na koji one mogu funkcionisati za vaš određeni projekat uštedeće vam znatnu količinu vremena, kao i osiguranje da odaberete najbolje dostupne materijale.

U ovom članku ćemo pogledati zašto vam upotreba prefabrikovanih čeličnih građevinskih materijala može pomoći da postignete savršenu ravnotežu između kvaliteta, lakoće primene i uštede troškova.

Armiranje betonskih konstrukcija čeličnim šipkama poznato je u Evropi već više od jednog veka,da bi se postupak armiranja neprestano poboljšavao od povezivanja ukrštenih šipki do njihovog automatskog zavarivanja. Nova era masovne primene zavarenih mreža nastala je uvođenjem standarda za kvalitet finalnih proizvoda, koju je pratila tipizacija vrsta primenjenih čelika, kao i automatizacija postrojenja za njihovu proizvodnju. Uvođenjem ovih mera zavarene mreže su postale nezamenljivi građevinski elementi iz čisto ekonomskih razloga, jer iziskuju manje troškove prerade, kraća su vremena za ugradnju, ćime se sa povišenim kvalitetom štedi na čeliku.

U građevinarstvu zavarene armaturne mreže imaju veoma široku primenu: u visokogradnji (temelji, ploče, zidovi, stepeništa), u niskogradnji (putevi, mostovi, potporni zidovi, tuneli), hidrotehnici (brane, kanali) i dr.

Šta su montažni čelični građevinski materijali?

Kada čujete izraz montažna čelična konstrukcija, možete pomisliti na velike čelične konstrukcije, kao što su skladišta i velike šupe, koje se sastavljaju pomoću velikih modularnih prefabrikovanih čeličnih profila.

Izraz prefabrikovani čelični građevinski materijal može se odnositi na bilo koju čeličnu konstrukciju koja je sastavljena van lokacije i koja će se kasnije koristiti na licu mesta. Na primer, prefabrikovani čelični ojačani kavez je zavarena konstrukcija koja se sastavlja od dugih čeličnih ojačanih šipki.

Čelična armaturna mreža

Montažni čelični građevinski materijali imaće određenu upotrebu. Koristeći gornji primer, čelična armaturna mreža se može ugraditi na licu mesta i ugraditi u beton kako bi drastično povećala svoju zateznu čvrstoću. Na ovaj način se osigurava da je svaki upotrebljeni beton otporan po svojoj prirodi na pritisak na pritisak, kao i otporan na obrtni moment i uvijanje kao rezultat nanošenja mreže.

armaturna mreža
temelj

Definišite svoje potrebe. Pre nego što odlučite da li su gotovi materijali od čelične konstrukcije pogodni za vas i vaš projekat, trebate odvojiti malo vremena da razmotrite svoje tačne potrebe.

Na primer, ako gradite na betonu i sigurni ste da neće doživeti obrtni momenat ili uvijanje, možda neće biti potrebno uložiti dodatno vreme i napor u upotrebu ojačane čelične mreže.

Međutim, u većini slučajeva, na primer kada koristite beton za izgradnju domova i drugih zgrada, kretanje zemlje će verovatno rezultirati kretanjem betona na načine koje samo po sebi ne može da izdrži. U ovim slučajevima upotreba ojačane čelične mreže može drastično povećati trajnost i životni vek tog betona.

Kako se ovi materijali izrađuju izvan mesta u namenskim radionicama, oni se izrađuju efikasno i obično će koštati znatno manje u poređenju sa materijalima i vremenom potrebnim za njihovo stvaranje u neprijatnim prostorima na lokaciji. Ovo je posebno tačno kada je vaše gradilište malo i nije lako doći do rezervnog prostora za proizvodnju vlastitih materijala.

Najočitija prednost upotrebe prefabrikovanih čeličnih građevinskih materijala kao što je čelična mreža je vreme koje vam štedi. Budući da su ovi materijali napravljeni izvan lokacije i obično su dostupni u kratkom roku, upotrebom njih uštedećete ogromnu količinu vremena i muke kada isporučite pojedinačne materijale, alate i veštine potrebne na mestu za stvaranje istog proizvoda.

Korišćenje prefabrikovanih čeličnih građevinskih materijala može biti od velike koristi za građevinske projekte kada želite da uštedite vreme, novac i trud. Takođe mogu dodati snagu i dugovečnost vašim konstrukcijama, produžavajući period koji odgovara njihovoj nameni.

Razumevanje gde je najbolje koristiti ove materijale dovešće vas u prednost i uštedeće vam vreme i trud tokom faze planiranja i nabavke bilo kog većeg građevinskog projekta.