Exportex, Lebane

Hala Exportex Lebane Izolaterski radovi

Izolaterski radovi su, pored ostalih građevinskih radova u kući ili stanu, jedni od najvažnijih i mogu se izvoditi u toku izgradnje ili na kraju radova. Prilikom odabira hidroizolacije, iyvodjac radova ali i investitor treba da koristi svoje iskustvo i sud, uzimajući u obzir ozbiljnost od prodora vode, vremenskih uslova, tipa konstrukcije i uslova pod kojima će se primenjivati materijal, pri tom uzimajući u obzir i finansijski okvir. Uobičajeno je da se hidroizolacioni radovi izvode sa garancijom kvaliteta koju daju izvođači

Zaštita od vlage jedan je od najosnovnijih postupaka u gradnji, koji se mora kvalitetno odraditi da bi za rezultat imao objekat dugog veka otporan na oštećenja. Dejstvo vode atmosferskog porekla i atmosferskih promena kao što je kondenzacija dugoročno može biti veoma pogubno po zidove, podove i krov. 

Bitumen
Bitumen predstavlja derivat nafte. U pitanju je crna, lepljiva tečnost, slična katranu. Da bi bio u tečnom stanju, mora se podgrejati na visokim temperaturama. Predstavlja izuzetno efikasnu hidroizolaciju protiv vode i valge iz tla i kao takav svojim svojstvima ne šteti okolini.

Na hali Exportex, Lebane radili smo toplu bitumensku izolaciju i izolaciju kondorom. Topla bitumenska izolacija se primenjuje kao sredstvo za izvođenje hidroizolacije za nadzemne i podzemne radove, kako bi se obezbedila vodootpornost i vodonepropusnost temelja, podrumskih zidova, podova na tlu, ravnih krovova i terasa, za zaštitu vodovodnih cevi i elemenata. 

Kondor je izradjen od bitumenske mase u cijem jezgru se nalazi stakleni voal. Koristi se za hidroizolaciju objekata u kombinaciji sa bitumenom i bitulitom.

Postoje dve vrste, kondorin – tanji i kondor – deblji.