Exportex, Lebane

Hala Exportex Lebane Izolaterski radovi

Izolaterski radovi su, pored ostalih građevinskih radova u kući ili stanu, jedni od najvažnijih i mogu se izvoditi u toku izgradnje ili na kraju radova. Prilikom odabira hidroizolacije, iyvodjac radova ali i investitor treba da koristi svoje iskustvo i sud, uzimajući u obzir ozbiljnost od prodora vode, vremenskih uslova, tipa konstrukcije i uslova pod kojima će se primenjivati materijal, pri tom uzimajući u obzir i finansijski okvir. Uobičajeno je da se hidroizolacioni radovi izvode sa garancijom kvaliteta koju daju izvođači. 

Kondor je izradjen od bitumenske mase u cijem jezgru se nalazi stakleni voal. Koristi se za hidroizolaciju objekata u kombinaciji sa bitumenom i bitulitom.

Postoje dve vrste, kondorin – tanji i kondor – deblji.