Tesarski radovi

Tesarski radovi podrazumevaju konstrukcije koje su bitne za stabilnost i sigurnost građevina i ljudi koji na njima rade.

Tesarski radovi podrazumevaju izradu velikog broja konstrukcija, proizvoda od drveta kao i delova konstrukcija koji se koriste kod izvođenja zidarskih, betonskih ili montažnih radova ili služe za ugradnju u građevinske objekte.

Drvo ima bolje karakteristike toplotne izolacije od bilo kog drugog uobičajenog građevinskog materijala. Izoluje pet puta bolje od cigle i ogromnih 350 puta više od čelika. Dakle, održivo drvo nudi finansijsku dobit jer je jeftin materijal koji takođe može dramatično smanjiti račune za energiju. Osim toga, drvo je i prirodno prigušivač zvuka. Stoga zgrade koje koriste održivo drvo u građevinarstvu nude i odličnu zvučnu izolaciju i kontrolu buke.

Drvo spada u osnovne građevinske materijale kada je reč o tesarskim radovima. Bilo da se koristi na privremenim konstrukcijama kao što su skele ili nosivim drvenim konstrukcijama – krovovima i stubovima.

Kada pričamo o ovom delu posla svi dobro znamo koliko je važan dobar temelj za kuću, toliko je važan i dobro i kvalitetno urađen krov. Bilo da se radi o klasičnom, ravnom ili krovu sa više strana tu smo da vam damo najbolje rešenje i ponudimo najkvalitetnije ali i najpovoljnije rešenje. Tesarski radovi podrazumevaju i kvalitetno urađen krov zajedno sa svim ostalim elementima jedne stambene građevine pridonose kvalitetu i ugodnosti življenja. Stoga s posebnom pažnjom pristupamo svakom objektu, od trenutka prvog razgovora s klijentom, predlaganja rešenja i izrade ponude, pa sve do završne faze izvođenja radova.Tesarski radovi obuhvataju izradu konstrukcija, delova konstrukcija i proizvoda od drveta koji se ugrađuju u građevinske objekte ili se koriste u toku betonskih, zidarskih, montažnih kao i ostalih radova. Drvo se seče/obrađuje ručnim alatom/mašinama a zatim spaja mehaničkim (ekseri, zavrtnji, moždanici, limovi) ili hemijskim sredstvima (lepkovi).
Građa se može koristiti samo ako joj svojstva garantuju propisanu nosivost a u cilju povećanja trajnosti može biti posebno pripremljena (impregnirana, lakirana …).
Mehanička sredstva imaju garantovana svojstva u pogledu dimenzija, geometrije i nosivosti a moraju se primenjivati na način koji neće poremetiti stabilnost nosača ni oštetiti drvenu građu u meri većoj od propisane.

Bilo na direktan ili indirektan način, svi ljudski životi na planeti zavise od šuma. Ipak, posebno sa porastom industrijalizacije, milioni hektara šuma se iscrpljuju zbog neodržive ljudske potrošnje svake godine. Od najranijih ljudskih naselja drvo je bio jedan od najpopularnijih građevinskih materijala. Međutim, nedavni porast masovnog uništavanja šuma donio je dilemu građevinskim stručnjacima: Uz rastuću zabrinutost zbog globalnog krčenja šuma, da li bi građevinski projekti i dalje trebali koristiti drvo i drvne proizvode? Odgovor je odlučan da, ali uslovan: sve dok je drvo održivo, što znači da se odgovorno seče iz dobro upravljanih i stalno obnavljanih šuma.