konstrukcije od drveta

Tesarski radovi

Tesarski radovi

Tesarski radovi podrazumevaju izradu velikog broja konstrukcija, proizvoda od drveta kao i delova konstrukcija koji se koriste kod izvođenja zidarskih, betonskih ili montažnih radova ili služe za ugradnju u građevinske objekte.

Drvo ima bolje karakteristike toplotne izolacije od bilo kog drugog uobičajenog građevinskog materijala. Izoluje pet puta bolje od cigle i ogromnih 350 puta više od čelika. Dakle, održivo drvo nudi finansijsku dobit jer je jeftin materijal koji takođe može dramatično smanjiti račune za energiju. Osim toga, drvo je i prirodno prigušivač zvuka. Stoga zgrade koje koriste održivo drvo u građevinarstvu nude i odličnu zvučnu izolaciju i kontrolu buke.

Kada pričamo o ovom delu posla svi dobro znamo koliko je važan dobar temelj za kuću, toliko je važan i dobro i kvalitetno urađen krov. Bilo da se radi o klasičnom, ravnom ili krovu sa više strana tu smo da vam damo najbolje rešenje i ponudimo najkvalitetnije ali i najpovoljnije rešenje. Tesarski radovi podrazumevaju i kvalitetno urađen krov zajedno sa svim ostalim elementima jedne stambene građevine pridonose kvalitetu i ugodnosti življenja. Stoga s posebnom pažnjom pristupamo svakom objektu, od trenutka prvog razgovora s klijentom, predlaganja rešenja i izrade ponude, pa sve do završne faze izvođenja radova.

tesarski radovi

Tesarski radovi SIM 2002

Drvo spada u osnovne građevinske materijale kada je reč o tesarskim radovima. Bilo da se koristi na privremenim konstrukcijama kao što su skele ili nosivim drvenim konstrukcijama – krovovima i stubovima, naši iskusni tesari su garancija dobro obavljenog posla.

Tesarski radovi obuhvataju izradu konstrukcija, delova konstrukcija i proizvoda od drveta koji se ugrađuju u građevinske objekte ili se koriste u toku betonskih, zidarskih, montažnih kao i ostalih radova. Drvo se seče/obrađuje ručnim alatom/mašinama a zatim spaja mehaničkim (ekseri, zavrtnji, moždanici, limovi) ili hemijskim sredstvima (lepkovi).
Građa se može koristiti samo ako joj svojstva garantuju propisanu nosivost a u cilju povećanja trajnosti može biti posebno pripremljena (impregnirana, lakirana …).
Mehanička sredstva imaju garantovana svojstva u pogledu dimenzija, geometrije i nosivosti a moraju se primenjivati na način koji neće poremetiti stabilnost nosača ni oštetiti drvenu građu u meri većoj od propisane.

SIM 2002

Sve vrste građevinskih radova od temlja do krova – kompletna izgradnja na jednom mestu