Tesarski radovi

Tesarski radovi podrazumevaju konstrukcije koje su bitne za stabilnost i sigurnost građevina i ljudi koji na njima rade.

U tesarske radove spada izrada velikog broja konstrukcija, proizvoda od drveta kao i delova konstrukcija koji se koriste kod izvođenja zidarskih, betonskih ili montažnih radova ili služe za ugradnju u građevinske objekte.Drvo spada u osnovne građevinske materijale kada je reč o tesarskim radovima. Bilo da se koristi na privremenim konstrukcijama kao što su skele ili nosivim drvenim konstrukcijama – krovovima i stubovima.