Tesarski radovi

Tesarski radovi

Tesarski radovi

U tesarske radove spada izrada velikog broja konstrukcija, proizvoda od drveta kao i delova konstrukcija koji se koriste kod izvođenja zidarskih, betonskih ili montažnih radova ili služe za ugradnju u građevinske objekte. Drvo spada u osnovne građevinske materijale bilo da je reč o privremenim konstrukcijama kao što su skele, ili nosivim drvenim konstrukcijama – stubovima i krovovima. Što se tiče samog drveta upotrebljavaju se razne vrste drveta različitog kvaliteta.

Tesari izrađuju konstrukcije koje su bitne za stabilnost i sigurnost određenih građevina i ljudi koji na njima rade.