Armirački radovi

Armirački i betonski radovi

Armirani beton 

je materijal koji vezuje beton i čelik u jednu monolitnu celinu, u kojoj su spojene povoljne osobine oba materijala.U armirano betonskoj konstrukciji beton prima naprezanja na pritisak, a armatura naprezanja na zatezanje i smicanje. Nosivost armiranih nosača može se povećati nekoliko desetina puta u odnosu na nearmirane nosače.


Beton je jedan od najstarijih građevinskih materijala i danas pokriva preko 50 posto građevinskih potreba  u svetu, a u EU čak 71 posto. Skoro svi betonski radovi su uslovljeni armirackim radovima.

armirački radovi

Nudimo Vam kompletnu izgradnju svih vrsta građevinskih objekata. Armirački radovi su samo jedan od mnoštva gradjevinskih radova kojim se naša firma bavi.

Pogledajte ostale usluge