Pretraga
Close this search box.

Kvalitet radova

SIM 2002

Kvalitet radova – kada je u pitanju određivanje na nekom građevinskom projektu, obično postoji niz faktora koje treba uzeti u obzir. Među njima je da li ste projekat završili u roku, ispunjavajući zahteve vlasnika u okviru dogovorenog budžeta. Pored toga, da li ste ispunili specifikacije navedene u ugovoru o poslu – i izbegli sporove u procesu – ključno je za određivanje kvaliteta izgradnje. Konačno, osiguravanje da vaš konačni proizvod ispunjava svoju namenu je glavni faktor kvaliteta izgradnje, nakon što završite posao i predate lokaciju vlasniku.

sim 2002 kvalitet radova

Kvalitet radova u građevinskoj industriji može se definisati kao postizanje prihvatljivih nivoa performansi u građevinskim aktivnostima. Kvalitet bilo kog proizvoda ili usluge postiže se kada je u skladu sa željenim specifikacijama. Postizanje dobrog kvaliteta u građevinarstvu, kao i u mnogim drugim poduhvatima, zahteva napor, potrebno vreme i pažljivo praćenje celokupnog projekta. Tehničke specifikacije definišu vrstu kontrola koje se moraju preduzeti kako bi se osiguralo da se građevinski radovi pravilno izvode. Ne uključuju samo proizvode i materijale, već i izvođenje i završetak radova.

sim 2002
sim 2002
ostružnica most na savi

Zidamo za vas

Izgradnja može biti pravi užitak ukoliko se pre samog početka dobro informišete o svim fazama gradnje kao i finansijskim troškovima svake pojedine. Pošaljite upit ili nas pozovite za više informacija.