Kvalitet radova

Kvalitet radova u građevinarstvu

Kvalitet radova – kada je u pitanju određivanje na nekom građevinskom projektu, obično postoji niz faktora koje treba uzeti u obzir. Među njima je da li ste projekat završili u roku, ispunjavajući zahteve vlasnika u okviru dogovorenog budžeta. Pored toga, da li ste ispunili specifikacije navedene u ugovoru o poslu – i izbegli sporove u procesu – ključno je za određivanje kvaliteta izgradnje. Konačno, osiguravanje da vaš konačni proizvod ispunjava svoju namenu je glavni faktor kvaliteta izgradnje, nakon što završite posao i predate lokaciju vlasniku.

Kvalitet radova u građevinskoj industriji može se definisati kao postizanje prihvatljivih nivoa performansi u građevinskim aktivnostima. Kvalitet bilo kog proizvoda ili usluge postiže se kada je u skladu sa željenim specifikacijama. Postizanje dobrog kvaliteta u građevinarstvu, kao i u mnogim drugim poduhvatima, zahteva napor, potrebno vreme i pažljivo praćenje celokupnog projekta. Tehničke specifikacije definišu vrstu kontrola koje se moraju preduzeti kako bi se osiguralo da se građevinski radovi pravilno izvode. Ne uključuju samo proizvode i materijale, već i izvođenje i završetak radova.Kvalitetna gradnja je neophodna. Visok kvalitet gradnje je timski rad i zahteva kvalifikovane radnike, kvalitetan materijal, pouzdane dobavljače i dobre podizvođače. Svako treba da bude ponosan na svoj rad i na rad drugih na projektu.

Osim finansijskih posledica problema kvaliteta izgradnje, loš kvalitet takođe može da izgubi vreme, resurse i materijale. Kvalitetnija konstrukcija poboljšava efikasnost projekta, što znači da što su vaši procesi i tok posla bolji, posao je lakše napredovati prema rasporedu i bez zahteva za preradom.Tu je i velika zabrinutost za sigurnost projekta, kojoj može naštetiti i nekvalitetno izvođenje projekta. Drugim rečima, visokokvalitetni građevinski projekti poboljšavaju bezbednost i kao rezultat proizvode bezbednije gotove proizvode.

Kvalitet radova ogleda se u našim zaposlenima

Nije tajna da građevinska industrija i zanati doživljavaju nedostatak radne snage, ali naša firma uspešno posluje već godinama sa timom koji se ne menja, već samo nadograđuje i širi. Kada započnemo projekat, imamo najkvalifikovanije radnike na svim pozicijama – tesari, armirači, zidari, keramičari, moleri… Naši zaposleni su obučeni za rad sa svakom vrstom materijala, i svi radovi koji se izvode ispunjavaju zahteve i specifikacije projekta

Koristimo samo proverene materijale

Kada započinjemo projeka ne pravimo kompromise sa materijalima. Proveravamo da li svi materijali ugrađeni u strukture i zgrade ispunjavaju zahteve kvaliteta i specifikacije projekta. Takođe i da li su svi naručeni tačnih specifikacija.