fasade i dekorativni radovi

Molerski i fasaderski radovi

fasaderski radovi

Pod fasaderskim radovima podrazumeva se oblaganje fasadnih površina prirodnim i veštačkim kamenom, plemenitim i plastičnim malterom fasadnim bojama i premazima radi zaštite odatmosferskih padavina, toplotnih i zvučnih uticaja i požara, kao i odvođenja atmosferskih taloga i difuzne pare.
Za izradu fasada mogu se upotrebljavati svi materijali koji su atestirani ili ispitani na dejstvohemijskih i fizičkih uticaja u skladu sastandardom . Od prirodnih tradicionalnih materijala kao vezivo najčešće se upotrebljavaju kreč i cement, a od novijih materijala – sintetičke smole.

Prednosti izolacije sa spoljašnje strane:

  1. Niske temperaturne oscilacije u nosećim zidovima (bez šokova)
  2. Toplotni kapacitet zida ostaje održan, značajno smanjenje toplotnih mostova
  3. Tačka rose je u izolaciji, bez kondenzacije u samom zidu
  4. Bez kondenzacije na unutrašnjoj površini zida u oblasti konstruktivnog (usled promene vrste materijala) ili geometrijskog (npr.spoljni ugao) toplotnog mosta, čime se izbegava rizik od nastanka buđi.

 

Stiropor čine ćelije polistirena koje su spojene u međusobno homogenu strukturu tankih, vazduhom ispunjenih šupljina. Stiropor je rešenje koje se primenjuje na manjim objektima i ima pristupačnu cenu u odnosu na druge vrste fasada, a činjenica da je jedini plastični materijal koji može u potpunosti da se reciklira čini ga ekološki poželjnim materijalom.

Stirodur karakteriše veoma velika gustina, što je garant postojanosti i trajnosti. Ploče stirodura su izuzetan toplotni izolator, nisu osetljive na vlagu i veoma dobro podnose opterećenje. Otpornost na klimatske uslove je zagarantovana visokom postojanošću pri zaleđivanju i otapanju, tako da ni ekstremna vlažnost ne predstavlja problem za ove izolacione ploče. Površina ploča može da bude glatka ili reljefna, u zavisnosti od namene. Stirodur izolacione ploče imaju i funkciju parne brane, pa ih stoga treba stavljati na građevinske elemente od betona – temeljne i unutrašnje zidove, a njihova čvrstina je prednost i prilikom izolacije ravnih krovova i terasa, i podova uopšte.

Demit fasade su uglavnom zastupljene u gradnji manjih stambenih objekata, a postavljanje se vrši kao i kod drugih fasada od stiropora: na spoljni zid se postavlja ploča stiropora, stirodura… na koju se lepi mrežica i zatim se nanosi dekorativna masa, boja za fasadu ili dekorativni malter.

fasader
fasaderski radovi
molerski radovi moler
Molerski i gipsani radovi

U program gipsanih radova spadaju; spušteni plafoni, pregradni zidovi, obloga zidova, potkrovlja i instalacionih cevi. Osnovna prednost  koja se dobija korišćenjem gipsa-karton ploča prilikom  završnih gradjevinskih radova enterijera i eksterijera je veliki broj mogućnosti koje imate na raspolaganju. Relativno brzo se postavlja, lako se obradjuje i ne predstavlja opterećenje po statiku objekta. 

Pod gipsarskim radovima podrazumeva se izrada i obrada plafona, zidova, stubova i drugih površina i elemenata od gipsa. Gipsarski radovi obuhvataju malterisanje zidova i plafona, u svim tehnikama, gips-malterom; rabiciranje plafona u jednom nivou ili više nivoa, sa obradom u gips-malteru; izradu profilisanihplafona u više nivoa, sa obradom u gips-malteru; izradu gipsane plastike (lajsne, rozete, kapiteli,
stope i sl.); montažu gotovih gipskartonskih ploča; izradu spuštenih plafona od ukrasnih gipsanih ploča i izradu pregradnih zidova od gipsanih ploča raznih debljina.

Pri izboru materijala za završnu obradu enterijera dobro je odabrati one koji u najvećoj meri skraćuju vreme rada, smanjuju mukotrpno čišćenje, koji su neškodljivi za zdravlje te pogodni za održavanje (po mogućnosti perivi) čime im se znatno produžava vek trajanja.

Postupak farbanja je završni posao u bilo kojoj konstrukciji. Molerski radovi utiču na ukupan izgled zgrade iznutra i spolja. Stoga ga treba izvoditi sa velikom veštinom.

SIM 2002

Sa našom stručnošću i iskustvom u molersko fasaderskim radovima i njihovoj primeni trudimo se da pružimo privlačno dekorativno i ugodno okruženje za vaše prebivalište ili radno mesto, čineći to pružajući trajnost i lakoću održavanja, bilo unutrašnje ili spoljašnje površine!