Malterisanje

malterisanje

Malterisanje - ručno i mašinsko malterenje

Malter je smesa vode, gašenog kreča i peska kojom se prekrivaju fasade, zidovi i plafoni kako bi se nakon stvrdnjavanja postigla ravna površina. Može se koristiti na fasadnim površinama kao i u unutrašnjim prostorima.

Ručno malterisanje

Ručno malterisanje je najstarija tehnika za izravnavanje zida. Materijal za ručno malterisanje priprema se u mešalici. Ručno malterisanje je malo zahtevnija tehnika koju ne zna svaki majstor. Prednosti ručnog malterisanja su u mogućnosti izrade tekstura, grubih uzoraka i rustikalnog ambijenta. Nedostatak je u daljem izvođenju. Zato što se materijal priprema kontinuisano, smesa nije uvek jednaka, pa se pri ručnom malterisanju mogu pojaviti razlike u tvrdoći.

U savremenoj gradnji se sve više insistira na modernom pristupu koji podrazumeva upotrebu materijala visokog kvaliteta koji imaju sve karakteristike neophodne za brzu ugradnju. Jedan od značajnijih faktora koji utiču na rentabilnost gradnje jeste rok završetka, ali to ne sme značiti i smanjenje kvaliteta izvedenih radova. Zato se građevinski materijali stalno prilagođavaju novim metodama ugradnje. Postupak mašinskog mešanja, malterisanja i moleraja je relativno nov postupak kod nas. Ima više gotovih sistema za malterisanje (Röfix, Knauf, itd.), a njihove prednosti su velika brzina rada, vrlo precizan rad, brzo sušenje, mali utrošak materijala i radne snage i niža cena rada u odnosu na klasično malterisanje.

Mašinsko malterisanje

Tehniku ručnog malterisanja je sa pojavom kompresorskih pumpi zamenio postupak mašinskog nanošenja maltera. Prednost mašinskog malterisanja je u tome što je malter tako brže ugrađen. Zbog konstantnog mešanja, materijal je homogen, pa je u istoj razmeri i jednako raspoređen. Velika prednost je u tome što su mašinski malteri bez fuga, rupa ili tragova krpljenja.

Tipovi maltera za ručno i mašinsko malterisanje

Malteri dobijaju nazive prema vrsti veziva koja se u njemu koriste. Na primer, krečni malteri nastaju korištenjem kreča kao osnovnog veziva, i to su, uglavnom, malteri niskih čvrstoća koji se koriste samo za oblaganje.

Podela različitih vrsta maltera se u pravilu vrši prema sledećim kriterijumima:

■ primenjenim materijalima, odnosno korišćenom vezivu (krečni malteri, krečnocementni malteri, cementni malteri, gipsani malteri, glineni malteri i organske

odnosno veštačke smole);

■ mestu pripreme maltera (fabrički ili na gradilištu);

■ načinu ugradnje (ručna ili mašinska);

■ tehnici obrade površine (zaribani malter, strugani malter,

žlebasti malter i malter nabacan mistrijom);

■ funkciji (toplotni malter, malter za zvučnu izolaciju,

malter za saniranje, magnetni malter)

Krečno gipsani malter – prave se od 1 dela kreča, 1 dela gipsa i 3 do 4 dela peska uz dodatak određene količine vode. Količina vode nigde nije striktno definisana. Količinu određujete Vi u zavisnosti od gustine maltera koju želite da postignete. Ovaj malter ima dobre osobine oba materijala. Koristi se da bi se napravile izuzetno glatke površine unutrašnjih zidova.

Cementni malter – Ovaj malter se dobija tako što se pomeša 1 deo cementa i 3 do 4 dela peska uz dodatak adekvatne količine vode. Ovaj malter je pogodan za korišćenje u vlažnim prostorijama jer to ne utiče na njegovo stvrdnjavanje. Ovakav malter je velike čvrstoće i nepropustan je za vodu. Ovakav malter se koristi za zidanje i u letnjim mesecima pri velikoj vrućini neophodno ga je zalevati vodom da ne bi ispucao. Pored ovoga cementni malter počinje “vezati” za 15-30 minuta tako da je neophodno brzo raditi ili ne mešati velike količine maltera.

Produženi malter – dobija se dodavanjem kreča cementnom malteru. Ovo popravlja karakteristike u smislu što produžava vreme vezivanja i time se lakše obrađuje. Dobija se mešanjem 1 dela cementa, 2 dela kreča i 6 delova peska. I u toj kombinaciji se koristi za zidanje pregradnih zidova od siporeksa. Takođe se koristi i kombinacija 1:3:9 za pregradne zidove od šupljih blokova. Ovaj malter se primenjuje kako za vanjske tako i za unutrašnje radove. Podnosi i nanošenje u vlažnim prostorijama.

Podloga za malterisanje

Jedna od najvažnijih pretpostavki kvalitetne ugradnje materijala je dobro prijanjanje maltera na podlogu. Po pravilu, podloga mora biti bez tragova prašine i čista. Vrsta podloge odlučujući je faktor odabira materijala za naknadnu obradu i način obrade površina ( priprema podloge, debljina nanosa maltera).

SIM 2002